Hur kommer ditt företag att må och gå när dessa unga blir dina medarbetare?

Vart fjärde år görs undersökningen Skolbarns hälsovanor i Sverige bland 11-, 13- och 15-åringar. Frågorna handlar om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som eventuellt kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa.

Den senaste undersökningen som genomfördes 2013/14 visar att ungas levnadsvanor i stort fortsätter att förbättras. Men dyker man djupare in i resultatet finns en hel del intressanta – och samtidigt oroväckande – fakta.  Eleverna får bland annat svara på under hur många dagar den senaste veckan som de har varit fysiskt aktiva i sammanlagt minst en timme. Enligt WHOs rekommendationer behöver barn och unga vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen.

Notera:

  • Andelen skolelever i åldern 11-15 år som var fysiskt aktiva EN timme per dag låg på 10-20%.
  • Samtidigt har andelen som tillbringade FYRA timmar eller mer per dag framför en skärm ökat sedan 2009/10.
  • Psykiska besvär, såsom nedstämdhet och sömnsvårigheter, har ökat kraftigt bland 13- och 15-åriga flickor sedan 2009/10.

 

Hur ska vi förhålla oss? Dessa unga är vår framtid. De kan bli medarbetare på just ditt företag.

Har du funderat på hur du och ditt företag kan jobba mer aktivt med er friskvård för att lättare uppnå era verksamhetsmål? Varmt välkommen att kontakta Sunt & Sant för att få veta hur vi kan hjälpa er.

Läs mer om undersökningen Skolbarns hälsovanor.
(Källa: Folkhälsomyndigheten)

Leave a reply