Hur kommer ditt företag att må och gå när dessa unga blir dina medarbetare?

Vart fjärde år görs undersökningen Skolbarns hälsovanor i Sverige bland 11-, 13- och 15-åringar. Frågorna handlar om hälsa, levnadsvanor, miljön i skolan och i hemmet. Resultaten används för att följa upp barns och ungas hälsa över tid och för att identifiera områden som eventuellt kräver insatser för att främja barns och ungas hälsa. Den senaste

Read more